Alvast Wat Stad

 

Alvast Wat Stad is een selectie Bossche stadsgedichten avant la lettre. Van toen Doeko L. nog helemaal geen stadsdichter was. Van toen Den Bosch nog helemaal geen stadsdichter had. De bundel is verkrijgbaar in vier verschillende foto-omslagen, met Bossche kieken door de dichter zelf.

Let op!   De inhoud van deze bundels is exact gelijk. Enkel de omslag is verschillend.

4/4